Sanatorium MSWiA Krynica-Zdrój

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju
im. bł. Karoliny Kózkówny
ul. Nitribitta 4
33-380 Krynica-Zdrój

KONTAKT TELEFONICZNY

CENTRALA TELEFONICZNA I RECEPCJA18 471 28 51
18 471 28 52
18 471 28 53
RECEPCJA (informacje, rezerwacje pobytów komercyjnych, potwierdzenie przyjazdu na turnus sanatoryjny)
Po uzyskaniu połączenia z centralą należy wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie recepcji
SEKRETARIATwew. 110
lub 18 471 54 95
fax 18 473 81 09
KSIĘGOWOŚĆwew. 114
KADRYwew. 117
PŁACEwew. 115
DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYwew. 106
DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY – KIEROWNIKwew. 105
DYŻURKA PIELĘGNIAREK
ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

(rehabilitacja ogólnoustrojowa oraz po COVID-19)
wew. 141
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWAwew. 401, 141
PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREKwew. 142
DZIAŁ USPRAWNIANIA LECZNICZEGO – KIEROWNIKwew. 334
DZIAŁ ŻYWIENIA – DIETETYKwew. 119
DZIAŁ ŻYWIENIA – MAGAZYNwew. 118

Recepcja:
e-mail: recepcja@sanatoriumkrynica.pl

Sekretariat:
e-mail: sekretariat@sanatoriumkrynica.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@sanatoriumkrynica.pl

Numer konta
06 1130 1150 0012 1267 8320 0001
IBAN: PL, SWIFT: GOSKPLPW

Scroll to Top