ikona gór

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju 
im. bł. Karoliny Kózkówny
ul. Nitribitta 4
33-380 Krynica-Zdrój

Kontakt Telefoniczny

RECEPCJA 
(informacje, rezerwacje pobytów komercyjnych, potwierdzenie przyjazdu na turnus sanatoryjny)

18 471 28 51
18 471 28 52
18 471 28 53

Po uzyskaniu połączenia z centralą należy wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie recepcji

SEKRETARIAT

18 473 81 10
fax 18 473 81 09

ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ
telefon czynny w godzinach 11:00 do 13:00

18 473 81 23 

Pozostałe Informacje

Recepcja:
e-mail: recepcja@sanatoriumkrynica.pl

Sekretariat:
e-mail: sekretariat@sanatoriumkrynica.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@sanatoriumkrynica.pl

 

Numer konta
06 1130 1150 0012 1267 8320 0001
IBAN: PL, SWIFT: GOSKPLPW

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych funkcję Inspektora Ochrony Danych  pełni  Dorota Sadowska
Inspektor Ochrony Danych
tel. 531 816 606
email: iod@sanatoriumkrynica.pl

Formularz Kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy – Zdroju
    im. bł. Karoliny Kózkówny, przy ul. ul. Nitribitta 4, 33-380 Krynica-Zdrój
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgody osoby, której dane dotyczą,
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu usunięcia zgody lub ustania interesu przetwarzania danych,
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  6. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@sanatoriumkrynica.pl w sprawach dotyczących zasad ochrony danych osobowych oraz w sprawach praw osób, których dane dotyczą
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.

Mapa Lokalizacyjna