SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju

Zasady kontaktów firm farmaceutycznych

Zasada kontaktów firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli z osobami uprawnionymi do wystawiania recept w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Krynicy – Zdroju

 1. Firmy farmaceutyczne i ich przedstawiciele każdorazowo winny uzyskać zgodę Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Krynicy – Zdroju na odwiedzanie zatrudnionych w sanatorium lekarzy uprawnionych do wypisywania recept. Wzory zgody Dyrektora stanowią załącznik
  do niniejszych „Zasad”.
 1. W/wymienione spotkania mogą odbywać się jedynie poza godzinami pracy odwiedzanych lekarzy.
 1. W piśmie zwracającym się do Dyrektora Sanatorium o udzielenie zgody
  na spotkanie z lekarzem winien być wskazany dokładny termin spotkania
  (data i godzina).
 1. Spotkania nie mogą zakłócać normalnej pracy oddziałów Sanatorium.
 1. Uzgodnione spotkania podlegają rejestrowaniu w „ Ewidencji spotkań z  przedstawicielami firm farmaceutycznych” prowadzonej w formie pisemnej
  przez pracownika sekretariatu Sanatorium.
 1. Wraz z pierwszym pismem o wyrażenie zgody na spotkanie, firma farmaceutyczna zainteresowana reklamą produktu leczniczego wśród lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Krynicy- Zdroju przedkłada listę uprawnionych przedstawicieli medycznych i handlowych.
 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszych zasad Dyrektor Sanatorium,
  ma prawo odmówić wyrażenia zgody na kolejne spotkania z danym przedstawicielem firm farmaceutycznej.

 

Załączniki do pobrania :

– Wniosek o pozwolenie na spotkanie (PDF)

– Zgoda Dyrektora na spotkanie (PDF)