SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie akwizycji ofertowych usług turystycznych w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny.

Ofertę o której mowa proszę przesłać do dnia 4 kwietnia 2022 r.