SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju

REHABILITACJA W WARUNKACH SANATORYJNYCH DLA PACJENTÓW PO PRZEBYTYM COVID-19 REFUNDOWANA PRZEZ  NFZ

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19, rozumianym jako:

  • data zakończenia izolacji domowej (po pozytywnym wyniku testu PCR), lub

  • data wypisu ze szpitala, lub

  • data wypisu z izolatorium

i potwierdzone dokumentacją medyczną (dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego).

Rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19 ( jw.) , z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19.

Dokumenty i badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia:

1. e-skierowanie (kod oddziału: 6500, kody rozpoznania U07.1  U09.9, w komentarzu: REHABILITACJA STACJONARNA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE Covid-19 – Przykład skierowania na dole tej strony)

2. dokumentacja medyczna potwierdzająca przebycie Covid-19 (wypis ze szpitala lub izolatorium, zaświadczenie o przebytej izolacji domowej oraz dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 )

3. RTG /MR/TK klatki piersiowej z opisem, wykonane w czasie choroby lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

4. aktualna morfologia, CRP

5. EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

6. ankieta podpisana przez pacjenta   (do pobrania na dole tej strony w wersji Microsoft Office Word lub PDF)

Do rehabilitacji w trybie stacjonarnym i uzdrowiskowym kwalifikuje pacjentów lekarz Oddziału.

ww. dokumenty należy przesłać na adres e-mail: pielegniarki@sanatoriumkrynica.pl

lub pocztą na adres Sanatorium:

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA

w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny

ul. Nitribitta 4 33-380 Krynica Zdrój

z dopiskiem „Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny (6500)”

DOSTARCZENIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WYPEŁNIONEJ I PODPISANEJ PRZEZ PACJENTA ANKIETY UMOŻLIWI WPISANIE NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH I WYZNACZENIE TERMINU PRZYJĘCIA

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i „PO-COVIDOWEJ” udzielane będą wyłącznie w godzinach 11:00- 13:00 pod numerem telefonu 18 -473-81-74, 18 473-81-41

O dacie przyjęcia na leczenie pacjent zostanie poinformowany listownie lub telefonicznie.

Brak dostarczenia dokumentacji powoduje skreślenie z kolejki oczekujących.

PRZECIWWSKAZANIA

do rehabilitacji w ramach oddziału uzdrowiskowego sanatoryjnego:

– brak zdolności do samoobsługi w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego

– niestabilna choroba niedokrwienna serca

– niestabilne nadciśnienie tętnicze

– niewydolność serca w kl. III i IV NYHA

– groźne zaburzenia rytmu serca

– ciężkie nadciśnienie płucne i zatorowość płucna

– choroby nowotworowe w stadium rozsiewu

– stany chorobowe przebiegające z krwiopluciem

– stan po świeżo przebytym udarze mózgu

– stany po zabiegach operacyjnych (do 3 miesięcy)

– zaburzenia psychiczne uniemożliwiające właściwa realizację rehabilitacji

– uzależnienie od leków i substancji

– choroby zakaźne8

– choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia

– ciąża i okres karmienia

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1722021dsoz,7429.html

Wykaz placówek medycznych świadczących rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/rehabilitacja-po-covid-19-lista-placowek,7976.html

W naszej ofercie znajdą się również odpłatne pobyty rehabilitacyjne po COVID-19