Sanatorium MSWiA Krynica-Zdrój

Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla pacjentów  po :

  • urazach,
  • zabiegach operacyjnych,
  • zaostrzeniach chorób przewlekłych
  • którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez :

  • lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, geriatrycznych, kardiologicznych.
  • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradnie rehabilitacyjnej, urazowo- ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
Scroll to Top