Sanatorium MSWiA Krynica-Zdrój

Procedura przyjęcia Kuracjusza na leczenie uzdrowiskowe w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Krynicy Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny.

Celem zachowania aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wynikających z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych wprowadzone zostają zasady postępowania przy przyjęciu pacjenta do Sanatorium.

  1. Do Sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz posiadająca negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
  2. Na turnus nie mogą zgłaszać się osoby, które aktualnie przebywają z osobą odbywająca kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną.
  3. Pacjent po przyjeździe zgłasza się do wejścia budynku Sanatorium na poziomie -1. Kuracjusz ma obowiązek mieć założoną maseczkę jednorazową lub przyłbicę. Należy również dokonać dezynfekcji rąk środkiem dostępnym w pojemniku przy wejściu.
  4. Po wejściu odbędzie się wstępne badanie kwalifikacyjne (pomiar temperatury ciała, wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej).
  5. Następnie zostaje skierowany do Recepcji celem zameldowania i przydzielenia pokoju. Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba, pozostałe osoby mogą przebywać w odpowiedniej odległości pozwalającej na przestrzeganie dystansu społecznego wynoszącego 1,5 – 2 metrów od drugiej osoby. Na podłodze dla ułatwienia zostały oznakowane taśmą odległości między osobami oczekującymi na przyjęcie.
  6. Po dokonaniu meldunku Kuracjusz zostaje skierowany do Izby Przyjęć, gdzie zostaną wykonane dalsze badania diagnostyczne, założona dokumentacja medyczna oraz wyznaczenie miejsca i terminu wizyty lekarskiej. Ponadto otrzymuje broszurę informacyjną dotyczącą zasad postępowania w trakcie pobytu w Sanatorium.
  7. Po dopełnieniu powyższych formalności kuracjusz udaje się do przydzielonego pokoju.
  8. Zakwaterowanie Kuracjuszy w Sanatorium odbywa się na zasadach wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia osobodzień rozpoczyna się o godzinie 14.00- tej pierwszego dnia pobytu, ale ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, mając na uwadze względy bezpieczeństwa ( unikanie gromadzenia się) procedurę przyjęcia będziemy starali się rozpoczynać w miarę możliwości wcześniej, uwzględniając napływ Kuracjuszy do budynku.
Scroll to Top