SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju

INFORMACJA DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU UZDROWISKOWEGO  SANATORYJNEGO

Aby chronić naszych  Pacjentów , Pracowników i ich rodziny, ustanowiliśmy rygorystyczne zasady, których należy przestrzegać. Wzmocniliśmy praktyki związane z zachowaniem bezpieczeństwa poprzez odpowiednie mycie i dezynfekcję rąk oraz  dystansowanie społeczne.

Prosimy o stosowanie poniższych zaleceń.

 1. W przestrzeniach ogólnodostępnych w budynku Sanatorium wymagamy od wszystkich używania maseczek ochronnych na twarz lub przyłbic (własnych – istnieje możliwość ich zakupu w Recepcji Sanatorium)
 2. Przed wejściem na salę w której prowadzone są zabiegi rehabilitacyjne, stołówkę należy dodatkowo zdezynfekować ręce preparatem umieszczonym przed wejściem lub założyć rękawiczki jednorazowe.
 3. Zużyte jednorazowe maseczki i rękawice wyrzucamy do oznakowanych koszy na korytarzach.
 4. Na zabiegi i posiłki udajemy się w wyznaczonym harmonogramem czasie.
 5. Na zabiegi oraz na posiłki nie przynosimy telefonów komórkowych oraz innych dodatkowych przedmiotów, nie wymaganych procedurą.
 6. Unikamy bliskiego kontaktu z innymi osobami (odległość min 1,5- 2 metrów)
 7. Często myjemy ręce, głównie przed wyjściem z pokoju i po powrocie do niego.
 8. Zaleca się ograniczenie korzystania z wind budynku do niezbędnego minimum (w wypadku korzystania należy zachować zalecaną odległość od innych osób).
 9. Po wyjściu z budynku Sanatorium należy unikać zbiorowisk ludzkich i przestrzegać zalecanego dystansu. Zaleca się powrót do budynku do godziny 20.00-tej.
 10. Obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku Sanatorium osób postronnych.
 11. W razie niepokojących objawów nie należy przychodzić na stołówkę lub na bazę zabiegową lecz pilnie , telefonicznie skontaktować się z pielęgniarką  dyżurną w pokoju nr 403, tel. 141, dyżurka czynna całą dobę.
 12. W przypadku potrzeby  pomiaru ciśnienia tętniczego krwi należy się zgłaszać się do pokoju 046 (poziom 0) codziennie, w godzinach  7,15 – 8,15.
 13. Bezwzględnie podporządkowujemy się zaleceniom i wskazówkom personelu.

 

Dyrekcja SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA
w Krynicy Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny
.