SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju

INFORMACJA
DLA KLIENTA KOMERCYJNEGO
SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIA W KRYNICY-ZDROJ
IM. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

Aby chronić naszych  Pacjentów, Pracowników i ich rodziny, ustanowiliśmy rygorystyczne zasady, których należy przestrzegać. Wzmocniliśmy praktyki związane z zachowaniem bezpieczeństwa poprzez odpowiednie mycie i dezynfekcję rąk oraz  dystansowanie społeczne.

Prosimy o stosowanie poniższych zaleceń.

 1. Z pobytu w Sanatorium może skorzystać wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 2. W przestrzeniach ogólnodostępnych w budynku Sanatorium wymagamy od wszystkich używania maseczek ochronnych na twarz (istnieje możliwość ich zakupu w Recepcji Sanatorium).
 3. Przed wejściem na salę w której prowadzone są zabiegi rehabilitacyjne, stołówkę należy dodatkowo zdezynfekować ręce preparatem umieszczonym przed wejściem lub założyć rękawiczki jednorazowe.
 4. Zużyte jednorazowe maseczki i rękawice wyrzucamy do oznakowanych koszy na korytarzach.
 5. Na zabiegi i posiłki udajemy się w wyznaczonym harmonogramem czasie.
 6. Na zabiegi oraz na posiłki nie przynosimy telefonów komórkowych oraz innych dodatkowych przedmiotów, nie wymaganych procedurą.
 7. Unikamy bliskiego kontaktu z innymi osobami (odległość min 1,5- 2 metrów).
 8. Często myjemy ręce, głównie przed wyjściem z pokoju i po powrocie do niego.
 9. Zaleca się ograniczenie korzystania z wind budynku do niezbędnego minimum
  (w przypadku korzystania należy zachować zalecaną odległość od innych osób).
 10. Po wyjściu z budynku Sanatorium należy unikać zbiorowisk ludzkich i przestrzegać zalecanego dystansu. Zaleca się powrót do budynku do godziny 22.00.
 11. Obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku Sanatorium osób postronnych.
 12. W razie niepokojących objawów nie należy przychodzić na stołówkę lub na bazę zabiegową lecz pilnie, telefonicznie skontaktować się z pielęgniarką dyżurną w pokoju nr 403 (tel. 141) – dyżurka czynna całą dobę.
 13. Bezwzględnie podporządkowujemy się zaleceniom i wskazówkom personelu.

Dyrekcja SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA
w Krynicy Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny.